ï»? “弱者易怒如虎,å¼ø™€…åã^静如水”!_沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?/title> <meta name="description" content="ƼÏç´ÂÄ´ÉÌóÓÐÏÞ¹«Ë¾¾­Óª极速飞艇开奖号码,极速飞艇开奖结果,极速飞艇是哪个地方的菜,极速飞艇开奖都一样吗,极速飞艇压大小怎么玩,极速飞艇开奖直播官网,极速飞艇计划破解,极速飞艇统一开奖,极速飞艇赚钱,极速飞艇是正规的吗" /> <meta name="keyword" content="" /> <link rel="stylesheet" href="/css/defaultPage.css" type="text/css" /> <link href="/html/tem001/css/Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language=javascript> //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?start ============= function doZoom(size){ var artibody = document.getElementById('Lab_Content'); if(!artibody){ return; } var artibodyChild = artibody.childNodes; artibody.style.fontSize = size + 'px'; //再对artibody div内的直接html节点讄¡½®fontSize属æ€? for(var i = 0; i < artibodyChild.length; i++){ if(artibodyChild[i].nodeType == 1){ artibodyChild[i].style.fontSize = size + 'px'; } } } //========================= 讄¡½®å­—体大中ž®?end ============= //========================= 打印正文部分 start ============= //print js begin function LoadPrintJsCallBack(){ if(typeof forSPrint == "object" && forSPrint.Print){ forSPrint.Print(); } } function LoadPrintJs(){ var jsFile = "/PClass/Js/print.js"; //打印主js文äšgurl jsFile += "?t="+ (new Date()).getTime(); var js = document.createElement("script"); js.setAttribute("src",jsFile); js.setAttribute("type","text/javascript"); //for ie js.onreadystatechange = function(){ if(js.readyState=="loaded"){ LoadPrintJsCallBack(); } }; js.onload = LoadPrintJsCallBack; document.body.insertBefore(js,null); // null for ff } //========================= 打印正文部分 end ============= </script> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/js/jquery-1.8.2.min.js"></script> <script type="text/javascript"> function SetPageHeight() { var LHeight = $("#WinLeft").height(); var RHeight = $("#WinRight").height(); if (LHeight > RHeight) { $("#WinRight").height(LHeight); } else { $("#WinLeft").height(RHeight); } } </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <form method="post" action="ShowInfo.aspx?moduleCode=101016&InfoID=4458" id="form1"> <input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="/wEdACZdxHR8j7cXJCwkoavSVG7SHG/wAz6zFMxpBH8nmS4no3+Wm6PsxduRG/s89CSq4jgSvSoHeDKXkZqQA+hysl7BYjidqGrcx2pUX9GrP+XY5QaG8j79o0Q5mOGtywN3bzY9bwMXS1f77YuifDxco5OudW7YFpAtUeJanMV/7ADEdnSQULdPP+xLY/2RcC/smhK+rx9bhNB8wLnSEjBktR0i7jPOJ85YnczVT6Y79hZ9L4ywGhu6UEZX+QqP7yNXjyH31NZB9hmMb5ZjlFJWsd/SJvyg4SNHLQVM3npuuTv/Q5IxZbSTeCE+Wwo/2pbpOkIxq3fMh85aCbhcCVZI+u951BBP0qB9Qoo58BJWDlfHENRLwKU0PQKjUrsU8Sl/SpjnV/d5YWdbuFyUCi//Wt6P0ksZ+J0UFMPzzWlx91sWovNnMFcG0aU47NPAGMlhNdSc7Arhcl4VaqRQKNCt9kJUvtSWKiA3vgoWwa3JnqqB8hPced/d5NWCWZmNZPWgaB94z6u8a0LeIRo9udJOGjEA+QdBNy/33AVi6vj0aow+Y0UP+DTuuGb335Nge1D5oAWQKHd6rfCKlhbFWrkeGFSJYT+cCBeU/rPM5ZmcYc259O0rjPXmPJYKITwDoEaV0eTJ9ADjKpraaxyEaEuYHdU++BKTEnjNY/CKqNrZ5wP+Q3/un7xAkoeJKu/v8SNrFVsrZ8qfssVd8mJ7y2VKeq/0zNrvjC3N08nBYQ9psRKjRA8IBpRR65yDqhA2BAofd5R9qRUKubS7D/LCWqle7oh/A09cT7qUcUOu60xKwj+kN+KX4lxfPO35j/Qul+ZaDmxINtasv5780TbTsZB/ZWfE" /> <div class="defHead"> <div class="Head1"> <div class="PageW"> <div class="Head"><img src="/images/head2019.png" /></div> </div> </div> <div class="Nav"> <div class="PageW"> <ul> <li class="L1" id="MC0" onmousemove="SetA(0,1);" onmouseout="SetA(0,0);" onclick="self.location='/'"><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC1" onmousemove="SetA(1,1);" onmouseout="SetA(1,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101005">高端</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC2" onmousemove="SetA(2,1);" onmouseout="SetA(2,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101004">行业动æ€?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC3" onmousemove="SetA(3,1);" onmouseout="SetA(3,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101013">会员风采</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC4" onmousemove="SetA(4,1);" onmouseout="SetA(4,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101025">观点</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC5" onmousemove="SetA(5,1);" onmouseout="SetA(5,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101001">文äšg通知</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC6" onmousemove="SetA(6,1);" onmouseout="SetA(6,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101002">公告公示</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC7" onmousemove="SetA(7,1);" onmouseout="SetA(7,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101007">政策法规</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC8" onmousemove="SetA(8,1);" onmouseout="SetA(8,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008'"><a href="/info/Module/Tem14/?moduleCode=101008">信用体系å»ø™®¾</a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC9" onmousemove="SetA(9,1);" onmouseout="SetA(9,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101014">设计师风é‡?/a></li> <li class="L0"></li> <li class="L1" id="MC10" onmousemove="SetA(10,1);" onmouseout="SetA(10,0);" onclick="self.location='/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019'"><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101019">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> var SelID = -1; function AA(id){ return document.getElementById(id); } function AddFavorite(sTitle) { if (document.all) { window.external.addFavorite(document.location.href,sTitle); } } function SetA(thisID,isOver) { if (isOver == 1) { if(AA('MC' + thisID).className.indexOf("MS") ==-1) { AA('MC' + thisID).className += " "+AA('MC' + thisID).className+"MS"; } } else { if (thisID != SelID) { AA('MC' + thisID).className = "L1"; } } } //SetA(SelID, 1); </script> <div class="def"> <div class="A1">  å½“前位置åQ?span id="Lab_CurrentLocation">首页 > ç”Ÿæ´»ç™„¡§‘</span></div> </div> <div class="MainCont"> <div class="MainLeft" id="WinLeft"> <div class="B1"> <div class="null"></div> <div id="PanShowTitle" class="lcBlk"> <div id="artibodyTitle"> <h1><span id="Lab_Title">“弱者易怒如虎,å¼ø™€…åã^静如水”!</span></h1> <div class="from_info"> 消息来源åQ?span id="Lab_Author">本网ç«?/span>     发布旉™—´åQ?span id="Lab_AppearDate">2019/1/15 10:07:27</span>     ‹¹è§ˆ‹Æ¡æ•°åQ?span id="Lab_BrowseCount"></span></div> </div> </div> <div class="null"></div> <div class="B1_01"> <span class="TDContent"><span id="Lab_Content"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent; background-color: rgb(239, 239, 239);"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">真正内心强大的ähåQŒä¸€å®šæœ‰ä¸€é¢—åã^静的内心åQŒæœ‰ä¸€é¢—温柔的心肠åQŒæœ‰ä¸€é¢—智慧的头脑。一定经历过狂风暴雨åQŒä½“验过高山低谷åQŒä¹Ÿè§è¯†˜q‡äh生百态。惟愿我们在人生的道路上åQŒä¸è®ÞZ½•¿Uå¢ƒé‡éƒ½èƒ½å……满智慧的刚强壮胆åQŒæˆä¸ºå†…心强大的人ã€?/span></p></section></section></section></section></section></section><p><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 581px; border-left-color: rgb(160, 160, 160); border-right-color: rgb(160, 160, 160); border-style: solid; border-width: 0px 0px 0px 6px; line-height: 1;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left; font-size: 13px; color: rgb(113, 117, 115); line-height: 1.8;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px;">å¼Þp€…普遍易怒如虎,而且å®ÒŽ˜“暴怒。强者通常òq³é™å¦‚æ°´åQŒåƈ且相对åã^和。内心不òq³é™çš„ähåQŒå¤„处是风浪。再ž®çš„事,都会被无限放大。一个内心不强大的ähåQŒå¿ƒä¸­æ°¸˜qœç¼ºä¹å®‰å…¨æ„Ÿã€?/span></section></section></section></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">不够强大åQŒæ„å‘³ç€å¾ˆå®¹æ˜“受到外界的影响åQŒé€šå¸¸è¡¨çŽ°ä¸ºï¼šè¦ä¹ˆç‰¹åˆ«åœ¨æ„åˆ«äh的看法,要么‹zÕdœ¨ä»–äh的眼目口舌之中。从而失åŽÈ‹¬ç«‹çš„判断能力åQŒå˜å¾—摇摆不定和坐立不安ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">要想成äؓ一个内心强大的人,需要具备至ž®‘以下六大品质特征:</span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(217, 33, 66);"><em style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">01 </span></em> é«˜åº¦è‡ªå¾‹å’Œè‡ªé»?/span></strong></span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><img src="/upload/Info/images/20190115/6368314361151700002797764.jpg" title="微信囄¡‰‡_20190115100213.jpg" alt="微信囄¡‰‡_20190115100213.jpg"/></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">ä¸ÞZ»€ä¹ˆä¸è¯´è‡ªä¿¡å‘¢åQŸä¸è‡ªä¿¡çš„ähåQŒæ™®éå†…心比较脆弱。一个自信的人,对自己充满信心,做事往往带着¿U¯æžå‘上的力量,òq¶æ—¶åˆÕd……满激情。所有的盲目自信åQŒå’Œ½Iø™…¹è‡ªä¿¡åQŒéƒ½æ˜¯è‡ªä»¥äؓ是。心中要有真才实学,哪怕在不断的试错,但终½I¶èƒ½åˆ°è¾¾æ”€ç™»é«˜å³°çš„那一天ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">人的自信到底从何而来åQŸä»¥åŠå¦‚何培养自å·Þqš„自信åQŸé«˜åº¦çš„自信åQŒä»Žé«˜åº¦çš„自律而来。自律又是什么?自律ž®±æ˜¯è‡ªå·±½Ž¡ç†è‡ªå·±åQŒè‡ªå·Þqº¦æŸè‡ªå·±ã€‚这是一个很重要的能力。先学会克制自己åQŒç”¨ä¸¥æ ¼çš„æ—¥½E‹è¡¨æ¥æŽ§åˆ¶ç”Ÿ‹z»ï¼Œæ‰èƒ½åœ¨è¿™¿Uè‡ªå¾‹ä¸­ä¸æ–­¼‚¨ç»ƒå‡ø™‡ªä¿¡ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">除了自律以外åQŒè‡ªé»‘的能力也相当重要。世界之大,什么鸟都有。等你哪一天稍微做出点成ç‡WåQŒå¾ˆå¤šè®¤è¯†æˆ–不认识的äºÞZ¾¿åœ¨èƒŒåŽï¼Œå”§å”§æ­ªæ­ªçš„议论是非。从最开始的吐槽åQŒåˆ°æ–­ç« å–义的论断甚è‡Ïx— ­‘£çš„黑你ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">自黑ž®±æ˜¯è‡ªå·±å˜²ç¬‘自己åQŒè‡ªå·±é»‘色幽默自己ã€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);">自黑是一¿Uæ²Ÿé€šæ–¹å¼ï¼Œä¹Ÿæ˜¯ä¸€¿Uå¢ƒç•Œï¼Œæ›´æ˜¯ä¸€¿Uå¦¾cȝš„修养ã€?/span>你必™åȝœ‹é€é‚£äº›æ— èŠæ¶ä¿—的人,要比他们˜q˜ä¼šæ“…长黑自己,待他们自知无­‘£åŽåQŒä¾¿ä¼šç¾žæ„§çš„退åœø™€ŒåŽ»ã€?/span></p></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(217, 33, 66); font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">02 </em> å¿…é¡»¾låŽ†¾læœ›</strong></span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><img src="/upload/Info/images/20190115/6368314361959300006039194.jpg" title="微信囄¡‰‡_20190115100217.jpg" alt="微信囄¡‰‡_20190115100217.jpg"/></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">¾låŽ†¾læœ›çš„意思,ž®±æ˜¯å·²ç»èµ°è¿‡˜q™æ®µå²æœˆã€‚也è®æ€½ ˜q˜æœªæ›„¡»æœ›è¿‡åQŒåƈ不意味着你不坚强åQŒä½†ä¸€å®šæ²¡æœ‰ç»åŽ†è¿‡¾læœ›çš„äh坚强。未¾læœ›˜q‡çš„人生是不完美的äh生。绝望可能是情感、事业抑或无法面对的孤独½{‰ç­‰ã€?br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">“必™å Z€?是一个前¾~€è¯ï¼Œä¸€ä¸ªé‡è¦çš„状态。“必™å Z€åƈ非主动选择åQŒè€Œæ˜¯åšå¥½å……分的心理准备。当¾læœ›æ¥äÍæ—Óž¼Œå¦ç„¶æ— æƒ§çš„接受它åQŒå³ä½¿å½“下极其痛苦,甚至失去了自我。在¾læœ›ä¸­å¯»æ‰‘Ö¸Œæœ›ï¼Œæ‰æ˜¯å€¼å¾—体验的一¿Uäh生ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);">强大的äh不是征服什么,而是能承受什么ã€?/span>一些事情,只有¾låŽ†˜q‡äº†åQŒæ‰èƒ½æ˜Žç™½å…¶ä¸­çš„道理åQŒå’Œæ‡‚得人生的真谛。绝望åƈ不可怕,可怕的是失åŽÕd‹‡æ°”å’Œ‹È€æƒ…。经历绝望,但不要被¾læœ›åžå™¬ã€‚相反你要胜˜q‡å®ƒåQŒå¦‚同战胜黑暗,˜qŽæŽ¥å…‰æ˜Žä¸€æ —÷€?/span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(217, 33, 66);"><em style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">03 </span></em> åŸ¹å…»ç‹¬å¤„的能åŠ?/span></strong></span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><img src="/upload/Info/images/20190115/6368314362632900007358753.jpg" title="微信囄¡‰‡_20190115100219.jpg" alt="微信囄¡‰‡_20190115100219.jpg"/></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">孤独和独处åƈ不是一件事åQŒæ˜¯ä¸¤ç äº‹ï¼Œè€Œä¸”¾lå¸¸ä¼šè¢«æ·äh·†ã€‚äh们往往把交往看作一¿Uèƒ½åŠ›ï¼Œå´å¿½ç•¥äº†ç‹¬å¤„也是一¿Uèƒ½åŠ›ï¼Œòq¶ä¸”在一定意义上是比交往更äؓ重要的一¿Uèƒ½åŠ›ã€‚如果说不擅交际是一¿Uæ€§æ ¼çš„弱点,那么åQŒä¸è€å­¤ç‹¬å°±½Ž€ç›´æ˜¯ä¸€¿Uçµ™ì‚çš„¾~ºé™·äº†ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);">要耐得住寂寞,不随波逐流。孤单是一个äh的狂‹Æ¢ï¼Œç‹‚欢是一¾Ÿ¤äh的孤单ã€?/span>所谓的成熟åQŒå°±æ˜¯ä½ ­‘Šé•¿å¤§ï¼Œ­‘Šèƒ½å­¦ä¼šä¸€ä¸ªäh适应一切。在独处的时光中åQŒæ‰¾åˆ°è‡ªå·ÞqœŸæ­£çƒ­çˆÞqš„åQŒåƈ培养自己独立的判断能力ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">人只有先学会çˆÞp‡ªå·±ï¼Œæ‰æœ‰èƒ½åŠ›çˆ×ƒ»–人。如果你不学着与自己对话,便更隑֒Œåˆ«äh交流。越能独处的人,­‘Šèƒ½é¢å¯¹å’Œç†è§£å›°å¢ƒï¼Œä¹Ÿè¶Šèƒ½ä¸Žä»–äh相处ã€?/span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(217, 33, 66);"><em style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">04 </em> ä¸è®¾é™çš„思è€?/span></strong></span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><img src="/upload/Info/images/20190115/6368314363475800006556374.jpg" title="微信囄¡‰‡_20190115100223.jpg" alt="微信囄¡‰‡_20190115100223.jpg"/></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">你的眼光要比别äh˜qœï¼Œä½ çš„心胸要比他äh宽广。天天算计的人生åQŒæœªæ¥è¿Ÿæ—©ä¹Ÿä¼šè¢«äººç”Ÿ½Ž—计ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">人生如同开车一æ øP¼Œå½“你比别人快30码,你体会到的感受别人无法感知。äh生又如同开飞机åQŒå½“你比别ähé«?0000英尺åQŒä½ çœ‹åˆ°çš„视野自然不同于他äh。意思就是,当你在追求更高更˜qœçš„¾ŸŽæ™¯æ—Óž¼Œä¹Ÿå°±ä¸å¿…在意他äh短视的眼目。一切自然云淡风轻,不再受媄响ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36); font-size: 16px;">宽阔之后åQŒå°±ä¸ä¼šå—狭隘主义的捆绑。自ç”׃¹‹åŽï¼Œž®×ƒ¸ä¼šå—形式ä¸ÖM¹‰çš„限制ã€?/span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(217, 33, 66);"><em style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;">05 </span></em> éœ€è¦ä¸€ä¸ªä¿¡ä»?/span></strong></span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><img src="/upload/Info/images/20190115/6368314364171700002172571.jpg" title="微信囄¡‰‡_20190115100225.jpg" alt="微信囄¡‰‡_20190115100225.jpg"/></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">人实在太有限åQŒä¸è®ÞZ½ ä¿¡äԒ什么,æ€Õd½’要有一个信从ͼŒå¦åˆ™å’ŒåŠ¨ç‰©æ— ä»ÖM½•åŒºåˆ«ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">在这个时代,几乎äºÞZh都有信äԒåQŒåªæ˜¯å„自的信äԒ不同而已。有äºÞZ¿¡ä»°æƒåŠ›ï¼Œæœ‰ähä¿¡äԒ金钱åQŒæœ‰äºÞZ¿¡ä»°è‡ªæˆ‘,有ähä¿¡äԒ爱情åQŒæœ‰äºÞZ¿¡ä»°å¹¸¼›ï¼Œæœ‰ähä¿¡äԒ¾ŸŽé£ŸåQŒæœ‰äºÞZ¿¡ä»°åˆ¶åº¦ï¼Œæœ‰ähä¿¡äԒ有神åQŒæœ‰äºÞZ¿¡ä»?..</span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"> </span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">不管什么样的信从ͼŒéƒ½ä×o人值得ž®Šé‡åQŒä½†æ˜¯ä“Q何信仰都需要深入了解åƈç›æ€¿¡åQŒæ‰èƒ½ç§°ä¹‹äؓ“信仰”ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">智慧和真理,有着天与地的距离。学会æÍ慕真理胜˜q‡è¿½æ±‚智慧ã€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);">真理能ä‹É人更有智慧的来看待世间万物,宽容的态度面对错综复杂的äh际关¾p»ï¼Œæ— æ¯”坚定的信念奔èµîCh生之路,从容淡定的直面äh性的黑暗和世间的悲剧ã€?/span></span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><em style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; font-size: 25px;"></span></em><strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 0, 0); line-height: 25.6px; white-space: pre-wrap;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; line-height: 25.6px; background-color: rgb(254, 255, 255);">06、Be YourselfåQˆåšä½ è‡ªå·±ï¼‰</span></strong></span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"/></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36); font-size: 16px;">JUST BE YOURSELF.  ä¸è¦è¯•å›¾å–悦所有ähåQŒçŽ°åœ¨åšä¸åˆ°åQŒæœªæ¥ä¹Ÿåšä¸åˆ°ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">äºÞZ¸å¯èƒ½é¢é¢ä¿±åˆ°ã€‚每个äh应该会有自己最在乎的ähåQŒä»–们才是你生命中最宝贵的胦富。倘若他们对你所做的事有误解或质疑,值得你花旉™—´åŽÕd›žåº”和解释ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">以下是个人最在乎的三¾cȝ¾¤ä½“,仅供参考:1、家人;2、äh生知己;2、牧师或导师ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">只有真正在乎的äh相对全面了解你,其他人大部分是片面的认知。在生活中也没有特别的交集,有的只是道听途说或仅仅是几面之缘而已ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">不必回应那些熟悉的陌生ähåQŒä»–们åƈ不一定真正关心你åQŒæ›´å¤šçš„只是好奇宝宝。时间如此宝贵,无暇™å‘֏Š˜q™äº›åQŒä¹Ÿä¸åœ¨è§£é‡Šçš„义务范畴。你的äh生åƈ不需要活在他人的­a€è¯­ä¸­åQŒè¿˜æœ‰å¾ˆå¤šæ›´é‡è¦çš„事½{‰ç€åŽÕdšã€?/span></section></section></section></section></section></section></section><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; font-family: -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, "Helvetica Neue", "PingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif; letter-spacing: 0.544px; text-align: justify; white-space: normal; widows: 1; color: rgb(62, 62, 62); line-height: 25.6px; font-size: 18.4615px; background-color: rgb(255, 255, 255); box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 10px 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: center;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 10px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; display: inline-block; width: 603px; border: 1px solid transparent;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><section class="" style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; text-align: left;"><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">内心强大的ähåQŒå¾ˆž®‘在意他人的看法åQŒåŒ…括熟悉的陌生人。就像积极的人很ž®‘关注消极的信息åQŒå³ä¾¿çœ‹åˆŽÍ¼Œä¹Ÿè‡ªåŠ¨çž¬é—´è¢«å±è”½æˆ–消化。他们很清楚自己的定位和˜q½æ±‚ã€?/span></section><section style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"><br style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important;"/></section><p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; clear: both; min-height: 1em; word-wrap: break-word !important;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;">遇到了障¼„ï¼Œä¼šæƒ³ž®½ä¸€åˆ‡åŠžæ³•é“²é™¤ã€?span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; word-wrap: break-word !important; color: rgb(255, 129, 36);">遇到了挫折,也不è½ÀL˜“攑ּƒå€’下。克服了困难åQŒä¾¿æ‹¥æœ‰äº†åŠ›é‡ã€‚解决了问题åQŒä¾¿æ‹¥æœ‰äº†æ™ºæ…§ã€‚èµ°å‡ÞZº†é»‘æš—åQŒä¾¿æ‹¥æœ‰äº†å¸Œæœ›ã€?/span>对他们而言åQŒè¿™äº›ä»…仅是人生的必¾lä¹‹è·¯ã€?/span></p><p><span style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; word-wrap: break-word !important; font-size: 16px;"><br/></span></p></section></section></section></section></section></section></p><p><br/></p></span></span> <span id="PageNum"></span> <p class="SP1">ã€?a href="javascript:window.external.addFavorite(window.location.href,'“弱者易怒如虎,å¼ø™€…åã^静如水”!')">收藏此页</a>】ã€?a href="javascript:doZoom(16)">å¤?/a> <a href="javascript:doZoom(14)">ä¸?/a> <a href="javascript:doZoom(12)">ž®?/a>】ã€?a href="javascript:LoadPrintJs()">打印</a>】ã€?a href="javascript:window.close()">关闭</a>ã€?/p> <div style="display: none;"><input name="Txt_InfoID" type="text" value="4458" id="Txt_InfoID" /></div> </div> </div> </div> <div class="Right" id="WinRight"> <div class="D1"> <div class="D1_T">最æ–îC¿¡æ?/div> <div class="D1_C" id="showArea"></div> </div> <div class="D4"> <input name="Txt_SearchKey" type="text" id="Txt_SearchKey" class="Txt_SearchKey" /> <input type="submit" name="But_Search" value="搜烦" id="But_Search" class="But_Search" /> </div> <div class="D3"> <div class="S_B_01"> <ul> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101003" target="_blank"><img src="/images/link1.jpg" alt="办事指南" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101018" target="_blank"><img src="/images/link2.jpg" alt="下蝲中心" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017001" target="_blank"><img src="/images/link3.jpg" alt="企业招聘" /></a></li> <li><a href="/info/Module/Tem01/?moduleCode=101017002" target="_blank"><img src="/images/link4.jpg" alt="个äh求职" /></a></li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="defCopy"> <div class="CopyPageW"> <div class="Copyright"> <div class="Copy_Tit">友情链接åQ?/div> <div class="Copy_L"> <div class="Copy_L_P"> <ul> <li><a href="http://www.mohurd.gov.cn/" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172262670663.jpg" title="中国住房与城乡徏è®ùNƒ¨"></a></li> <li><a href="http://www.pqrc.org.cn/" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172272840834.jpg" title="住房与城乡徏è®ùNƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿ƒ"></a></li> <li><a href="http://www.hnjs.gov.cn/" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20172228405041842.jpg" title="沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?></a></li> <li><a href="http://www.chinaeda.org/" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/20158172275026441.jpg" title="中国勘察设计协会"></a></li> <li><a href="http://www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020" target="_blank"><img src="/Upload/FriendShipPic/201810181433294845.jpg" title="沛_—政务服务¾|?></a></li> </ul> </div> <div class="Copy_L_C"> <select name="CopyRight1$DDL_ZNBM" id="CopyRight1_DDL_ZNBM" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---职能部门---</option> <option value="http://www.mohurd.gov.cn/">中华人民共和国徏è®ùNƒ¨</option> <option value="http://www.pqrc.org.cn/">å»ø™®¾éƒ¨æ‰§ä¸šæ³¨å†Œä¸­å¿?/option> <option value="http://www.chinaeda.org/">中国勘察设计协会</option> <option value="http://www.hnjs.gov.cn/">沛_—省住房和城乡å»ø™®¾åŽ?/option> <option value="http://www.henanjs.com/">省徏设执业资格注册中å¿?/option> <option value="http://www.hnzwfw.gov.cn/hnzw/bmft/index/bm_index.do?webId=1&deptid=001001020">沛_—政务服务¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_DSLJ" id="CopyRight1_DDL_DSLJ" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---地市链接---</option> <option value="http://zjw.nanyang.gov.cn/">南阳市住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="http://www.jzjsw.gov.cn/">焦作å»ø™®¾¾|?/option> <option value="http://zjj.hebi.gov.cn/">鹤壁市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.xxszjj.gov.cn/">æ–îC¹¡å¸‚住房和城乡å»ø™®¾å§”员ä¼?/option> <option value="http://www.lycj.gov.cn/">‹z›é˜³åŸŽå¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://ayzjj.anyang.gov.cn/index.jsp">安阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.luohejw.gov.cn/">漯河市城乡徏讑֧”员会</option> <option value="http://www.xcszjj.gov.cn/">许昌市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.zkzj.gov.cn/">周口市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.zmdjsw.gov.cn/main/84-1.html">驻马店市住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.smxec.com/Index.asp">三门峡徏设信息网</option> <option value="http://www.jyszjj.gov.cn/">‹¹Žæºå¸‚住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.pyjs.gov.cn/class.asp?class=58">‹È®é˜³å¸‚徏讄¡½‘</option> <option value="http://www.xyjw.gov.cn/">信阳市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.sqzj.gov.cn/index.html">商丘市住房和城乡å»ø™®¾å±€</option> <option value="http://www.kfjs.gov.cn/kcsj/">开ž®å¸‚住房和城乡徏讑ֱ€</option> <option value="http://www.kjks.com/">郑州勘察设计信息¾|?/option> </select> <select name="CopyRight1$DDL_YHXH" id="CopyRight1_DDL_YHXH" onchange="NewOpen(this);"> <option value="0">---友好协会---</option> <option value="http://www.haec.org.cn/">沛_—省徏讄¡›‘理协ä¼?/option> <option value="http://www.hngczlxxw.com/f">沛_—省徏讑ַ¥½E‹è´¨é‡ç›‘督检‹¹‹è¡Œä¸šåä¼?/option> <option value="http://www.hnqgw.cn/">沛_—省墙体材料协ä¼?/option> <option value="http://www.hnfdc.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”业协ä¼?/option> <option value="http://www.hngcjs.net/">沛_—工程å»ø™®¾ä¿¡æ¯¾|?/option> <option value="http://www.hnrea.org.cn/">沛_—省房åœîCñ”ä¼îC­h师与¾lçºªäººåä¼?/option> <option value="http://www.hncen.net/">沛_—省徏设教育协ä¼?/option> <option value="http://hnjskjxh.com/">沛_—省徏讄¡§‘技协会</option> </select> 您是½W¬ï¼š<span id="CopyRight1_Lab_WebCount"><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/7.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/1.gif'><img src='/images/count/2.gif'><img src='/images/count/8.gif'><img src='/images/count/0.gif'><img src='/images/count/9.gif'></span>讉K—®è€? </div> </div> <div class="Copy_R"> 版权所æœ?沛_—省工½E‹å‹˜å¯Ÿè®¾è®¡è¡Œä¸šåä¼?br> 备案序号åQ?a href="http://www.beian.miit.gov.cn" target="_blank" style="color:white;">豫ICPå¤?6038403å?1</a><br> 技术支持:沛_—智邦¿U‘技有限公司 </div> <div class="Copy-Center-WX"></div> </div> </div> </div> <script language="javascript" type="text/javascript"> function NewOpen(DDL_obj) { var index = DDL_obj.selectedIndex; var webUrl = DDL_obj.options[index].value; window.open(webUrl); } </script> <script language='javascript'>SetA(-1, -1);</script></form> <a href="http://www.ulbrts.live/"><span class="STYLE1">¼«ËÙ·ÉͧͶע¼¼ÇÉ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> <script id="COUNTER_FORIE" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/PClass/Js/show_TZ.js"></script> <script type="text/javascript"> function resizeImg(obj) { var obj = document.getElementById(obj); var objContent = obj.innerHTML; var imgs = obj.getElementsByTagName('img'); if(imgs==null) return; for(var i=0; i<imgs.length; i++) { if(imgs[i].width>600) { imgs[i].width = 600; } } } window.onload = function () { resizeImg('Lab_Content'); SetPageHeight(); } </script>